Problematiek |

Onze kennis en ervaring is gericht op diagnostiek en behandeling van volwassenen:

  • depressie
  • angst, paniek en fobie
  • dwang
  • onverklaarde lichamelijke klachten (vermoeidheid, pijnklachten)
  • acute en posttraumatische stress
  • werkgerelateerde problematiek (burn-out, overspannenheid)
  • partnerrelatieproblemen
  • levensfaseproblemen
  • verlieservaringen
  • eetproblemen

Afhankelijk van de ernst van de problematiek bepaalt de huisarts of het een kortdurende behandeling (basis GGZ) of een langer durende behandeling (gespecialiseerde GGZ) betreft.

Licht tot matige ernstige psychische aandoeningen kunnen kortdurend en klachtgericht behandeld worden binnen de basis GGZ. Bij meer complexe problematiek en daar waar dieperliggende aangeleerde patronen een rol spelen in het voorbestaan van de klachten zal gespecialiseerde GGZ meer geïndiceerd zijn.

Voor zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.