Praktijk |

Praktijkhouder is mevrouw dr. E.C.M. (Esther) de Kemp:
– psychotherapeut (BIG 09052145616)
– gezondheidszorgpsycholoog (BIG 99052145625)
– KvK nummer: 52370658

Zij is in 2001 gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op diagnostiek en behandeling van depressie- en angststoornissen. Zij heeft een ruime praktijkervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en werkgerelateerde problematiek.

Uitgangspunt is een psychotherapeutische behandeling vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Hierbij wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de werkzaamheid door middel van onderzoek is aangetoond (evidence-based).

Voor de juiste afstemming van verwijzing en behandelverloop hechten wij veel waarde aan    onze goede samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en overige hulpverleners (o.a. arts/psychiater/fysiotherapeut/diëtiste). Verder is er een intensievere samenwerking met GZ-psychologe M. van den Elsen (PsyWorks Gemert).

Odos beschikt over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het volledige statuut is ter inzage aanwezig op de praktijk.

Tevens is de praktijkhouder gecertificeerd tot 31 december 2023 voor het vijfjaarlijks visitatietraject van de LVVP (de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).

Odos hanteert het privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).