Kosten | Vergoedingen

Er is sprake van verzekerde zorg als er voldaan wordt aan een officiële diagnose volgens de DSM-5 waarbij een aantal stoornissen zijn uitgesloten. Deze voorwaarden zijn opgesteld door Zorginstituut Nederland.

Behandeling in de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering als aan deze gestelde voorwaarden is voldaan. Houdt wel rekening met uw verplicht eigen risico van uw zorgverzekering.

Voor alle zorg die niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt (onverzekerde zorg) ontvangt u direct van ons een rekening. De kosten zijn € 110,- per sessie van 45 minuten.

Wij hanteren de tarieven die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onze gecontracteerde tarieven liggen op 80-95% van de NZa-tarieven.

Verzekerde zorg (NZa-tarief 2021):
– onvolledig behandeltraject (< 120 min): € 228,04
– basis GGZ: kort (< 295 min): € 522,13
– basis GGZ: middel (< 495 min): € 885,01
– basis GGZ: intensief (< 750 min): € 1.434,96
– gespecialiseerde GGZ: conform NZa-tarief

Verzekerde zorg (NZa-tarief 2020):
– onvolledig behandeltraject (< 120 min): € 219,78
– basis GGZ: kort (< 295 min): € 503,47
– basis GGZ: middel (< 495 min): € 853,38
– basis GGZ: intensief (< 750 min): € 1.383,65
– gespecialiseerde GGZ: conform NZa-tarief
Onverzekerde zorg (per sessie): € 100,-